Jardueren Baldintza Orokorrak

Turismo Aktiboko eta Abentura Kiroleko jarduera guztiek dute nolabaiteko arrisku potentziala. Troka Abenturak giza baliabideak eta baliabide materialak jartzen ditu ahalik eta gehien minimizatzeko, baina beti dago kontrolatu ezin den arrisku-marjina bat. Parte-hartzaileek hori jakin, onartu eta lagundu egin behar dute, batez ere gidarien jarraibideei jarraituz.

1-. Edozein jardueratan parte hartuko duten pertsona guztiek baldintza orokor hauek irakurri beharko dituzte, eta erreserba egiten duen pertsonari, agentziari edo erakundeari bidaliko zaizkio beti.

2-. Kontratatutako jarduera guztiek erreserba-fitxa izan behar dute, eta, hura gabe, Troka Abentura ez da arduratzen jarduera egiteaz.

3-. Edozein bezerok maila fisiko edo psikikoan izan dezakeen edozein egoera berezi Troka Abenturari jakinarazi beharko zaio aldez aurretik (haurdunaldiak, balizko paraplesiak edo gaixotasun kardiobaskularrak; era berean, bere gaitasun fisiko, psikologiko eta/edo sentsorialen disfuntzioei buruzko informazioa eman beharko du). Uretako jarduera guztietan igeri egiten jakin behar da (beste enpresa batzuekin lankidetzan egin daitezkeen jarduerak)

4 – Jarduerak ingurune naturalean eta hainbat pertsona motarekin egiten direnez, aldez aurretik edo in situ alda daitezke (parte-hartzaileen egoera fisikoa, meteorologia…). Trokak jarduera bertan behera uzten badu, bezeroak eskubidea du jarduera geroratzeko edo antzeko ezaugarriak dituen beste jarduera bat egiteko, edo ordaindutako zenbatekoa itzultzeko.

5-. Haurdun dauden pertsonek ezin dute jarduerarik egin, enpresak ez du bere gain hartzen parte hartzearen ardura, aldez aurretik egoera horren berri ematen ez badute.

6-. Adingabeek dagokien baimena izan behar dute, edo, bestela, arduradunarekin egon behar dute. Baimena izango da erreserba adin nagusiko pertsona batek egitea. Erreserba-inprimakian bertan dago atal hau.

7-. Jarduera guztiek Erantzukizun Zibileko Asegurua dute, BERKLEY Konpainiarekin kontratatua, 1200060978 poliza-zenbakiarekin, eta Istripu Asegurua, BERKLEY Konpainiarekin kontratatua eta 1300011365 poliza-zenbakiarekin. Bi aseguruek legediak eskatzen duen estaldura eta kopuru aseguratuak betetzen dituzte.

8-.Jarduerak hasten diren tokietara edo horiek hasten diren tokira joatea bezeroaren kontura izango da, eta Troka Abentura arduratuko da, soil-soilik, jardueren garapen teknikoaz, kirolaz eta antolaketaz.

9-. Jardueren tarifak Troka Abenturak maila publikoan dituenak dira, dagokion BEZa barne, eta jardueraren, garapen-lekuaren, parte-hartzaileen kopuruaren eta taldearen tipologiaren araberako aldagai posibleekin. Pertsonako edo taldeko prezioak dira, zehaztutakoaren arabera. Prezioek jarduera garatzeko behar den material teknikoa barne hartzen dute.

10. Jarduera-erreserbak formalizatzeko:
Web orriaren bidez erreserba eta ordainketa prozesu osoa egin behar da
Posta elektronikoaren, sare sozialetako mezuen edo whatsapp edo telefono-deiaren bidez, non hura kudeatzeko izapideak egingo diren.
Nolanahi ere, erreserba-inprimaki bat bete beharko da, jardueran parte hartzen dutenen alderdi garrantzitsuak, behar izanez gero, kontuan hartu ahal izateko. Dokumentu horrek kontratu-maila izango du.

11-. Jardueren ordainketa
Erreserba egiten den unean ordaintzen da. Egin beharreko jardueraren zenbatekoa edo gutxieneko kopuru bat ordaindu behar da hori ziurtatzeko. Taldeen tamainak askotarikoak direnez, hauek dira kopuruak:
Edozein erreserba motarako: 250,00 euro ordaindu behar dira
Gainerako ordainketa, guztizko zenbatekoa handiagoa den erreserben kasuan, honela egingo da:
Jarduera egin baino 15 egun lehenago, dena ordainduta egon behar da.
Udazkenean udaberrirako erreserbak egin diren ikastetxeen kasuan, gainerako zenbatekoa jardueraren aurreko otsailaren 28a baino lehen ordainduko da.

12.- Ordaintzeko moduak
Ordainketa egiteko hainbat aukera daude: banku-txartelaren bidezko ordainketa, bizuma eta banku-transferentzia. Ezin da eskudirutan ordaindu.
Proformako faktura bat egingo da, egiten diren ordainketak estali ahal izateko, eta faktura hori behin betiko faktura bihurtuko da jarduera egin ondoren. Nolanahi ere, atal hori administrazioaren eta bezeroen artean kudeatuko da, kudeaketak ahalik eta gehien arintzeko.

13.- Bezeroak lanpostua baliogabetzen badu edo erreserbatutako edo justifikatu gabeko plazak gutxitzen badira, betiere jarduera egiteko gutxieneko taldeari eusten bazaio:
– Hilabete BAINO HAMAR HILABETE GEHIAGO AURKEZTU BEHAR DUTENEAN, erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 25 kobratuko da baliabide materialak eta giza taldea kudeatzeko eta blokeatzeko gastuengatik.
– 1 HILABETE ETA 6 EGUN AURRETIK AURRETIK: erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 50 kobratuko da baliabide materialak eta giza taldea kudeatzeko eta blokeatzeko gastuengatik.
– 5 EGUN ETA 1 EGUN AURREAN abisatuz gero: erreserba osoaren edo baliogabetutako plazei dagokien kostuaren % 75 kobratuko da baliabide materialak eta giza taldea kudeatzeko eta blokeatzeko gastuengatik.
– 24 ordu baino gutxiagorekin edo ERRESERBA-FITXAN HITZARTUTAKO LEKUAN, ORDUAN ETA DATAN AURKEZTU GABE: baliogabetutako plazen erreserbaren edo kostuaren % 100 kobratuko da baliabide materialak eta giza taldea kudeatzeko eta blokeatzeko gastuengatik.

Justifikatutako baliogabetzearen kasuan, bezeroak ordaindutako zenbatekoa itzuliko du (osasun-arrazoiak edo ziurtagiriarekin froga daitezkeen antzeko arrazoiak).

Erreserba-fitxan hitzartutako lekuan, egunean eta orduan ez aurkezteak ez du eskubiderik emango inolako itzulketarik egiteko. Era berean, enpresak jarduera eteten badu bezeroek alkoholaren eta/edo drogen eraginpean egotearen sintoma argiak dituztelako, ez du inolako itzulketarik egiteko eskubiderik ematen.

Enpresak deuseztatzen badu ezinbesteko egoeren ondorioz (alerta meteorologikoak, pandemiak, osasun-egoera, grebak, etab.), ordaindutako zenbatekoa itzuli egingo da, edo data aldatzea proposatuko da, bi aldeek hala adosten badute.

14-. Erreserba ordaintzearekin batera, ziurtzat jotzen da Jardueren Baldintza Orokor hauetan jasotzen diren atal guztiak bere gain hartzen direla. Beste pertsona batzuk inskribatzeak berekin dakar inskribatutako pertsona guztiek baldintza orokor hauek beren gain hartzea.

15-. Edozein erreklamaziotarako, erreklamazio-liburu bat egoteaz gain, enpresaren Erreserba Zentralarekin jarri ahal izango da harremanetan.

16.- Troka Abentura S.L.k eskubidea izango du jardueretan ateratako argazkiak enpresaren marketinerako soilik erabiltzeko (webgunea, sare sozialak eta Troka Abenturari zuzenean lotutako liburuxkak). Argazkiak atera nahi ez dituzten parte-hartzaileek bulegoan adierazi behar dute, jarduerari ekin aurretik.

17.- Troka Abentura SLren edozein zerbitzu kontratatzeak berekin dakar bezeroak dagokion faktura formatu elektronikoan soilik jasotzea onartzea.

18.- Salbuespenezko egoerak. Enpresak osasun-mailan, meteorologia-mailan edo beste edozein motatan sor daitezkeen salbuespenezko egoeretara egokituko ditu bere jarduerak, eta une bakoitzean indarrean dauden araudi ofizialetara egokituko du bere jarduera.

SEGURTASUNA
Troka Abentura SL enpresak segurtasun aktiboko eta segurtasun pasiboko parametroak lantzen ditu bere jarduera guztietan, eta, horregatik, jarduera horien garapenaren zuzeneko arduraduna da. Enpresak segurtasun-protokolo bat du istripurik izanez gero egin beharreko jardueretarako eta jarduteko.


GIZA TALDEA
Troka Abentura SLren giza taldea gida tituludunek osatzen dute, eta jarduerez zuzenean arduratzeko beharrezko esperientzia eta gaitasuna dute. Hori dela eta, parte-hartzaile guztiek, jardueren garapenean, nahitaez jarraitu beharko dituzte beren jarraibideak eta jarraibideak.


INGURUMENA BABESTEA ETA ZAINTZEA
Troka Abentura SLk eskaintzen dituen jarduerak natura-ingurunean egiten dira, eta, horregatik, ahalik eta gehien zaindu behar dugu jarduera horiek egiten ditugun ingurunea, eta bide guztietatik saihestu behar dugu leku horietatik igarotzen garela nabaritzea. Beraz, parte-hartzaile guztiek kontuan hartu beharko dituzte gidek ildo horretan emandako jarraibideak.